Kritiseras för bristande journalföring

Kritiseras för bristande journalföring
Bristfällig journalföring ligger ofta bakom Ivo-kritik av enskilda. Arkivbild: Istockphoto

När Ivo riktar kritik mot enskilda sjuksköterskor eller barnmorskor handlar det ofta om brister i dokumentationen.

Strax innan jul kom Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, med beslut i två ärenden där en sjuksköterska och en barnmorska får kritik för bristande dokumentation.

Som Vårdfokus tidigare i dag har berättat så är det ovanligt att sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker får kritik av Ivo på grund av oskicklighet. Men när myndigheten väljer att rikta kritik mot en enskild så är det många gånger brister i journalföringen som ligger bakom.

Dokumenterade inte samtal

I det ena fallet som avgjorts nyligen får en sjuksköterska vid en privat vårdcentral kritik för att hon inte dokumenterat att hon ställt frågor till en patient som ringde in.

Patienten som ringde var en äldre man som berättade att han haft ont i ena armen sedan dagen innan. Han fick rådet att ta smärtstillande och kontakta sjukgymnast om det inte hjälpte. Ett par dagar senare avled han i en massiv hjärtattack.

Till Ivo har sjuksköterskan sagt att hon ställt frågor om besvär från hjärtat. Men frågor om hjärtat eller andra symtom finns inte dokumenterat i journalen. Det finns heller inga anteckningar om allmänpåverkan eller från vilken arm besvären kom. I sitt beslut skriver Ivo att man ser allvarligt på de brister i dokumentation som framkommit.

Dokumenterade inte injektion

I ett annat fall som avgjordes strax före jul får en barnmorska kritik för bristande journalföring.

Barnmorskan hade inte dokumenterat att hon gett en patient en injektion Syntocinon på handryggen. När patienten ringde förlossningsavdelningen dagen efter och berättade om smärta och känselbortfall vid injektionsstället fick hon rådet av samma barnmorska att kontakta vårdcentralen. Inte heller den telefonrådgivningen dokumenterades.

Eftersom Ivo i sin granskning sett att det finns rutiner för journalföring är det den enskilda barnmorskan som får kritik för att hon inte följt dem.

I sitt beslut skriver Ivo: ”För sin underlåtenhet att följa gällande lagstiftning och att inte dokumentera väsentliga uppgifter rörande patientens vård i nära anslutning till de vårdkontakter som förevarit kritiserar Ivo barnmorskan.”

Diarienummer Ivo:
8.2-5955/2013-14
9.2-47638/2012-15

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida