Kvinnor med svåra förlossningar får stöd på nätet

Kvinnor med svåra förlossningar får stöd på nätet
En förhoppning är att fler ska söka hjälp i och med att de kan få stöd på nätet. Arkivbild: Mostphotos

På Akademiska sjukhuset i Uppsala erbjuds  kvinnor med negativa eller traumatiska upplevelser i samband med förlossningen psykologiskt stöd via internet.

De som efter sex veckor fortfarande har symtom på posttraumatisk stress erbjuds internetbaserad kognitiv beteendeterapi.

Självhjälpsprogrammet introduceras inom ramen för en tvåårig forskningsstudie.

– Syftet är att hjälpa kvinnorna att bearbeta sina upplevelser. Dels genom ökad kunskap om händelsen och vanliga symtom, dels genom att lära sig strategier för att förbättra hälsan och motverka fysiska och psykiska besvär, säger barnmorskan och docenten Agneta Skoog Svanberg som leder studien.

Alla söker inte hjälp

Hon berättar att en del kvinnor med negativa upplevelser i samband med förlossningen aldrig hör av sig till vården. Att de har problem uppdagas ibland först i samband med nästa graviditet.

– Vi vet ju inte heller om det finns kvinnor som väljer bort att föda fler barn på grund av tidigare negativa upplevelser. Det vi vill se är bland annat om stöd via nätet upplevs som mer lättillgängligt och därför också kan få fler som är i behov av det att söka hjälp.

Även männen får stöd

Kvinnorna ska via återkommande frågeformulär följas i fyra år.

Även männen kommer att erbjudas stöd i hur de kan stötta sina partners.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida