Psykisk hälsa

Nio av tio landsting erbjuder internetterapi

Nio av tio landsting erbjuder internetterapi
Det blir allt vanligare med kbt via nätet. Arkivbild: Gettyimages

Utvecklingen för psykoterapeutiska behandlingar via nätet går blixtsnabbt. För två år sedan var det bara en handfull landsting som erbjöd internetterapi mot exempelvis ångest, depressioner och sömnstörningar. I dag är 19 av 21 landsting och regioner med på tåget.

– Vi tycker det är bra att det finns olika sätt att få en behandling på. Med internetbaserade alternativ kan fler få behandling än vad som har varit möjligt tidigare. Men de ska inte ersätta andra traditionella behandlingsmetoder utan ska framför allt komplettera dessa, säger handläggaren Anna Östbom på Sveriges kommuner och Landsting, SKL.

Hon har varit med och tagit fram en rapport från SKL som visar hur utbrett det blivit med att erbjuda medborgarna olika former av stöd och behandling via internetbaserade program.

Finns i 19 av 21 landsting

För ett par år sedan, 2015, skapades den nationella plattformen Stöd och behandling via 1177 Vårdguiden. Vid den tidpunkten erbjöd endast en handfull av landets 21 landsting och regioner internetbaserad kognitiv terapi, kbt, till sina medborgare. I dag gör så gott som alla det, förutom Västernorrland och Sörmland som ännu inte kommit igång. De är däremot anslutna till plattformen.

Nyligen meddelade exempelvis Region Uppsala att fyra av länets vårdcentraler från och med nästa månad startar ett pilotprojekt där patienter med depression och sömnsvårigheter erbjuds kognitiv beteendeterapi, kbt, via internet. I Uppsala har denna typ av behandlingar tidigare bara erbjudits inom den specialiserade psykiatriska vården.

Behandling av unga

Barnpsykiatriska kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har tillsammans med barnpsykiatrin i Gävleborg drivit ett pilotprojekt för att även kunna erbjuda unga människor med sömnproblem kbt via nätet.

Enligt Vendela Zetterqvist, psykolog och projektledare vid bup i Uppsala, är resultaten så pass lovande att man under våren kommer att införa behandlingen i sitt standardutbud av behandlingar, som ett komplement till annan terapi för unga mellan 13 och 18 år. Samma sak sker i Gävleborg.

Men Uppsala är långt ifrån ensamma. Samma typ av internettjänster riktade till patienter i primärvården och till unga människor finns redan etablerat på flera håll i landet.

Vanligast är behandling mot depression, ångest och sömnproblem, stress och oro. Men området växer konstant. I exempelvis Gävleborg kan personer med bipolär sjukdom få kbt-terapi på nätet, i Norrbotten finns smärtbehandling och i Stockholm erbjuds internetbaserad kbt mot ätstärningar och alkoholberoende.

För- och nackdelar

Åtskilliga studier har visat att kbt via nätet ofta ger samma eller ibland bättre resultat än traditionell kbt-behandling, individuellt eller i grupp. När Statens beredning för medicinsk och social utväredering, SBU, 2013 släppte sin analys av det vetenskapliga läget påpekades dock att fler studier som kan visa om det fungerar lika bra som att träffa terapeuten personligen behövs. Och att det behövdes studier som också tittar på riskerna.

En av fördelarna är att man kan behandla fler patienter än vad som är möjligt när mötena sker fysiskt. Patienter slipper resa och behöver inte ta ledigt från jobbet.

Men det finns också nackdelar. Psykologen Ingrid Gråberg påpekar i en artikel på Psykologguiden.se att friheten och flexibiliteten med internetbaserad terapi inte alltid är av godo. Det är lätt att fuska och skjuta upp saker och ting när man inte har en fast tid inbokad hos en terapeut. Det kan också vara lättare att ge upp när det blir besvärligt.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida