Patientinflytande

Nu finns norrbottningarnas vårdplaner på nätet

Nu finns norrbottningarnas vårdplaner på nätet
Patienter som har tillgång till it-utrustning kan nu följa upp sin egen vårdplan själva på nätet. Bild: Mostphotos

Region Norrbotten är först i landet med digitalt tillgängliga vårdplaner. Efter utskrivning från sjukhus kan patienter och anhöriga ta del av planerna för fortsatt vård via 1177.

Patienter som har fortsatt behov av vård ska sedan årsskiftet först få en kortsiktig utskrivningsplan direkt när de lämnar sjukhuset. Senare ska en mer långsiktig och samordnad planering ske hemma hos patienten, eller på en annan plats nära patienten. Allt enligt den nya lagen om samordnad vårdplanering.

Syftet är att få till bättre samordning, exempelvis mellan landsting/region, socialtjänst och kommun, och inte minst att öka patienters och anhörigas delaktighet i vården.

Lättåtkomligt

I Norrbotten har detta tagits ytterligare ett steg genom att de individuella planerna för samordnad vård och omsorg nu gjorts tillgängliga på nätet.

Patienter och anhöriga når planen genom att logga in på 1177, där den senaste versionen alltid ska finnas att tillgå. Där går det att läsa om vilken vård och omsorg som patienten och de olika vård- och omsorgsaktörerna kommit överens om och vilka mål och delmål som satts upp för den fortsatta vården, berättar Sofi Nordmark från Region Norrbotten, som ansvarat för projektet.

Ökad delaktighet

– En öka tillgänglighet till sin plan ger också ökad delaktighet i sin vård och omsorg, säger hon i ett pressmeddelande.

Förutom Region Norrbotten har bland annat Norrbottens kommuner och Luleå tekniska universitet varit med och utvecklat de tillgängliga vårdplanerna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida