Överdrivet nätsurfande kan vara tecken på depression

Överdrivet nätsurfande kan vara tecken på depression
De amerikanska forskarna tror att det sätt en person använder internet på kan vara tecken på depression. Arkivbild: Colourbox

Sättet en person använder internet på kan vara tecken på depression, visar en studie publicerad i IEEE Technology and Society Magazine.

De amerikanska forskarna lät 216 studenter vid Missouri University of Science and Technology göra en test som mäter graden av depression. Kombinerat med data från universitetets it-avdelning om studenternas internetvanor gjorde de en statistisk analys av depressionsgraden och internetanvändningen.

Ett av forskarnas viktigaste resultat var att de kunde identifiera flera sätt att använda internet på som korrelerade till depression. De såg en trend: ju högre depressionsnivå en deltagare hade desto mer ägnade han eller hon sig åt internetsidor som indikerar höga nivåer av fildelning av exempelvis filmer och musik.

Forskarnas slutsats är att personer som visar tecken på depression tenderar att använda internet annorlunda än de som inte har några symtom på depression.

De berättar om sina resultat i New York Times (se länk till höger om artikeln).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida