Patienten ska kunna säga ”min” sjuksköterska eller doktor

Patienten ska kunna säga ”min” sjuksköterska eller doktor
Göran Stiernstedt, utredare. Foto: SKL

Kontinuiteten för patienten måste blir bättre, menar regeringens utredare Göran Stiernstedt, som nu presenterar sina första förslag.

Utredaren Göran Stiernstedt har sedan 2013 regeringens uppdrag att visa hur resurserna – oftast personalen – i vården kan användas mer effektivt. Utredningen, som ska vara klar vid årsskiftet, har nu lämnat sina första förslag i ett diskussionsmaterial.

Stiernstedt lyfter fram att beslutsfattare, ledningsgrupper och vårdpersonal bör sträva mot att ge patientcentrerad vård, där patienten har god kontinuitet och därmed insyn och medbestämmande. Det kommer också att göra vården mer kostnadseffektiv, säger han.

– Jag är nöjd den dagen patienten talar om ”min” doktor eller sjuksköterska. Då är vården kostnadseffektiv och kvaliteten ökar. Ett exempel på hur är att personalen är påläst och insatt och inte behöver lägga mycket tid på inläsning av journaler. Tyvärr är det ganska långt kvar dit.

Enklare system för ersättning

Utredningen lämnar nu preliminära förslag till staten och landstingen på hur resurserna utnyttjas bättre. Bland dessa märks:

  • Landstingens sätt att styra vård med olika detaljerade ersättningssystem bör förenklas. Vården ska styras mot just kontinuitet för patienterna. Staten behöver få en tydligare roll och regeringen ska i högre grad styra genom överenskommelser med SKL.
  • Öka primärvårdens andel av resurserna.
  • Förbättringsarbete ska fångas upp och spridas.

Lyfta fram goda exempel

Utredaren tror inte att det kan genomföras med nya lagar – i stället ska landstingen i högre utsträckning lära av varandra på de områden där vissa har lyckats.

– Goda exemplen på kliniker som lyckats bra behöver lyftas fram. Jag ser framför mig hur man kan söka i en katalog på exempelvis en väl fungerande ortopedklinik.

Utredningen ser också över hur de olika professionernas kompetens bäst kan utnyttjas, vilket är högintressant för sjuksköterskor som vill utvecklas och ta på sig nya arbetsuppgifter och utökat ansvar.

– Det behövs ett flerårigt, genomgripande arbete med vem som gör vad i vården. Ofta styr landstingen alltför kortsiktigt för att lösa sparbeting, som nu senast i den omdiskuterade cancervården i Stockholm.

Staten pådrivare för IT

Utredningen föreslår att staten tar över ansvaret och driver på för att få fram bättre informationsteknik, både journalsystem, behandlingsrekommendationer och kunskapsstöd för att lättare kunna fatta beslut. Ett digitalt Hälsobibliotek ska kunna bli verklighet där framförallt vårdpersonal enkelt kan läsa på, men även patienter som är intresserade.

– Jag tycker inte att landstingen visar prov på att de klarar av det här.

En statlig IT-miljard behöver investeras och lika mycket från landsting och kommuner tillsammans.

Fakta

Utredningen "En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvård" har publicerat ett diskussions-pm med preliminära analyser och förslag. Dessa ska diskuteras vid hearings i varje sjukvårdsregion under vården. Där kommer företrädare för landstingen, vårdgivare och professioner och patientorganisationer delta.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida