Psykodynamisk terapi via nätet effektivt vid depression

Psykodynamisk terapi via nätet effektivt vid depression
Robert Johanssons avhandling visar att även psykodynamiska terapi via internet är effektivt. Foto: Linköpings universitet

Hälften av patienterna som fick psykodynamisk terapi via internet blev friska.

Ny forskning visar att inte bara kognitiv beteendeterapi, KBT, utan också psykodynamisk terapi är effektiv via internet.

Tio veckors terapi

Psykologen Robert Johansson har nyligen disputerat på en avhandling där han har genomfört behandlingsstudier med 192 patienter med diagnoserna depression eller ångest. Under tio veckors tid fick den ena gruppen psykodynamisk terapi via nätet medan den andra fick stödsamtal, också via internet.

– Behandlingarna har gått ut på så kallad vägledd självhjälp där patienterna ska lära sig att få syn på och förstå sina livsmönster. Målet är både intellektuell insikt och känslomässig förståelse, säger Robert Johansson.

Feedback från terapeuten

Patienterna har fått ett textmaterial skickat till sig via e-post, hen har reflekterat, skickat tillbaka reflektionerna och sedan fått feedback från terapeuten. I studierna har terapeuten ägnat ungefär 10 till 15 minuter i veckan åt varje patient.

Robert Johansson ser psykodynamisk terapi över internet som ett komplement till annan vård. Han tror inte värdefull information går förlorad för att terapeut och patient inte träffas i ett personligt möte.

Effekten höll i sig

– Visst innebär terapi över nätet att behandlaren får tillgång till färre informationssignaler, men det betyder inte att behandlingen blir sämre – däremot annorlunda. Det kan till och med innebära att terapeuten kan fokusera bättre på det patienten formulerar som problem.

Omkring 50 procent av patienterna i studien blev helt återställda efter behandlingen. Uppföljningar som gjordes mellan sju till tio månader senare visar också att effekten höll i sig.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida