Psykologi

Psykologi

Internetbaserad psykologisk behandling?Erik Hedman m fl?Natur & Kultur 2014www.nok.se??

Kan psykologisk behandling verkligen fungera när metoden inte bygger på ett möte mellan två män­niskor? Enligt bokens författare går det alldeles utmärkt. Komponenterna är desamma som vid sedvanlig behandling men de förmedlas på ett nytt sätt. ?

Kontakten mellan patient och terapeut sker bara på nätet, via e-post. Exempel visas på hur terapeuten peppar, ställer krav eller på annat sätt stödjer klienten i behandlingen. Terapeuten ägnar varje klient ungefär tio minuter i veckan. Det betyder cirka två timmar för en hel behandling, jämfört med 10—15 timmar för sedvanlig kbt. En billig behandling med andra ord. Men effekten varierar. För paniksyndrom och social fobi är evidensen stark, medan fler studier behövs när det gäller andra ångestsyndrom.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida