it i vården

Miljardsatsning på nytt it-system i Skåne

Miljardsatsning på nytt it-system i Skåne
När Region Skåne infört sitt nya informationssystem är tanken att det ska räcka med en inloggning för att personalen ska kunna komma åt all information som rör en viss patient. Arkivbild: Mostphotos

I framtiden kommer både patienter och personal inom Region Skåne att kunna logga in i ett och samma it-system och komma åt relevant medicinsk information.

19 september 2017

Region Skånes styrelse beslutade i dag att satsa drygt en miljard kronor på ett nytt och sammanhållet vårdsystem. 

– Det här blir ett enormt språng för skånsk sjukvård. Vi får effektivare journal- och informationssystem som kommer att spara mycket tid för personalen. Tid som de i stället kan lägga på patientnära arbete, sa Region Skånes styrelseordförande Henrik Fritzon under en pressträff i dag.

Han lade också till att det kommer att bli stora förändringar för patienternas möjlighet att ha en god kontakt med vården.

”Vi blir bäst i Europa”

– Vi påstår faktiskt att vi med det här systemet får det bästa vårdinformationssystemet i Europa, sa han.

Sammanhållen digital vårdmiljö, som projektet kallas, är ett verksamhetsdrivet program som syftar till att uppgradera dagens åldrade it-miljö till en heltäckande systemplattform.

Det innebär att gamla datajournalsystem som Melior (för den slutna vården) och PMO (för primärvården) kommer att ersättas av ett modernare och effektivare datasystem som inte gör någon skillnad på var patienten vårdas.

Tanken är bland annat att det ska bli lätt att koppla mobila enheter till systemet och att läkemedelsmoduler och journalsystem, remisshatering, operationsplanering med mera ska finnas samlat under ett och samma tak. Det ska i princip bara behövas en inloggning för att komma åt och generera ny information kring en patient.

De privata vårdgivarna inom hälsovalet eller kommunerna täcks dock inte in av det nya systemet. Men enligt regionrådet Dolores Öhman (MP) kommer det vara enkelt för dem att kopplas på systemet i ett senare skede.

300 medarbetare involverade

Under en längre tid har regionen tillsammans med cirka 300 medarbetare utarbetat en kravspecifikation på vad det nya systemet ska klara av för att underlätta arbetet för regionens cirka 30 000 medarbetare och samtidigt öka möjligheten för medborgarna att hålla kontakt med vården.

Det blir det stora amerikanska företaget Cerner med 24 000 anställda som ska leverera systemet. Företagets it-system används redan i dag på 5 400 sjukhus i 40 länder.

Med tanke på den uppmärksammade it-skandalen på Transportstyrelsen betonades under presskonferensen att driften av Region Skånes it-system ska ske på ett svenskt datacenter.

Införandet av det nya systemet planeras att ske stegvis från och med första halvåret 2019 och kommer att pågå i minst fyra-fem år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida