Forskning

Så slipper äldre onödig sjukhusvård

Så slipper äldre onödig sjukhusvård
Sveriges äldsta är en växande del av befolkningen med stora vårdbehov. Arkivbild: Colourbox

Det går att jobba smartare kring vårdkrävande sköra äldre. Det visar ett forskningsprojekt i Östergötland som lyckats sänka antalet vårddagar på sjukhus med 17 procent för personer över 75 år.

Särskilda mottagningar för äldre finns på flera håll i landet och uppskattas ofta av både patienter och personal.

Det som är unikt för projektet i Östergötland – där nio av länets vårdcentraler ingått – är att effekten av arbetet kring de sköra äldre mätts och därför kan redovisas i konkreta siffor. En nyhet är också att patienterna sökts upp i förväg – innan de fått så stora besvär att de måste söka sjukhusvård.

Hittar och söker upp

Med hjälp av ett it-verktyg som analyserat gruppen 75-plussare i länet, bland annat deras sjukdomstillstånd och vårdkonsumtion, har forskarna identifierat 66 procent av de äldre multisjuka som förväntas ligga på sjukhus inom ett år, berättar projektledaren Jan Marcusson, överläkare inom geriatrik och professor vid Linköpings universitet.

.

Att fånga in de äldre i förväg och ta ett helhetsgrepp om deras hälsa och livssituation har minskat gruppens behov av sjukhusvård med 17 procent. För projektets deltagare motsvarade det i snitt en minskning från 10 till 8,5 vårddagar. Totalt har 800 äldre ingått i projektet ”Riktad primärvård för äldre” och ytterligare 800 i en kontrollgrupp.

På vårdcentralen har de äldre fått en kontaktsjuksköterska och en vårdplan där behovet av stöd utgått både från medicinska behov och personens sociala situation, rörelsefunktion och annat som kan vara viktigt för just den här individen.

Vårdplanen har tagits fram i samverkan mellan kontaktsjuksköterskan, en ansvarig läkare och andra viktiga aktörer som hemsjukvården och kommunens och regionens rehabiliteringsenheter.

Nya samarbeten

Det här har varit den stora utmaningen, enligt Jan Marcusson, att hitta sätt att mötas kring patienter i en fragmentiserad vård där rådande strukturer inte stödjer det här sättet att samarbeta.

– I projektet har vi skapat nya arenor som inte finns i verkligheten, men som behövs för de äldre. Vi har visat att man kan få ihop det här, få det effektivt och visa på resultat, säger han.

I vår kommer projektet att redovisas mer på djupet i ett flertal forskningsartiklar. Projektgruppen planerar också att försöka sprida sin kunskap, bland annat kring att identifiera sköra äldre innan de söker sjukhusvård.

– Nu hoppas vi att fler regioner i Sverige vill börja arbeta så här, säger Jan Marcusson.

Vårdkrävande grupp

I Östergötland står i dag de äldre över 75 år för en fjärdel av regionens primärvårdskostnader och en tredjedel av regionens slutenvårdskostnader.

Projektet ”Riktad primärvård för äldre” bedrivs av ett centrum för äldreforskning vid Linköpings universitet, vars målsättning är att utveckla vården för den växande gruppen äldre och hitta sätt att möta de framtida utmaningar som följer med det.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida