Vård av äldre

Se vårdrobotarna som hjälper till i äldrevården

Se vårdrobotarna som hjälper till i äldrevården
I Japan har utvecklingen av robotar som ska hjälpa människor när de blir äldre kommit långt. Här leder roboten Pepper en sångstund på ett japanskt äldreboende. Foto: Said Karlsson

Kan robotar lösa bristen på arbetskraft när vi blir allt fler äldre? Nyligen öppnade en fotoutställningen på Arbetets museum i Norrköping där fotografen Said Karlsson visar hur robotteknikens möjligheter används i Japan.

Att intresset för dessa datoriserade hjälpredor är så stort just i Japan beror dels på att japanerna är duktiga på teknikutveckling, dels på att nästan var tredje japan beräknas vara över 65 år inom bara några år.

.

 

Äldre japan har trevligt tillsammans med robotsälen Paro. Foto: Said Karlsson

Kommer personalen att räcka till? Kanske, om de får hjälp av tillräckligt kompetenta robotar.

Traditionellt har det varit familjen som tagit hand om sina äldre. Men i takt med välfärdsutvecklingen har samhället börjat ta allt större ansvar för omsorgen.

Fotografen och journalisten Said Karlsson har tillsammans med Arbetets museum i Norrköping dokumenterat hur robottekniken används i den japanska äldrevården; sociala robotar som leder gymnastiken eller är sällskap för personer med demens, sensorer som förebygger fallolyckor och vårdpersonal som använder robotbälten för att få mer kraft när de ska lyfta och vända patienter är några exempel..

.

 

Hjälpmedlet HAL stärker ryggen. Foto: Said Karlsson

Fotoprojektet är gjort i samarbete med fackförbundet Kommunal.

I anslutningen till utställningen visas även några exempel på robotteknik som används i svensk äldrevård.

Kaigo Robotto, som fotoutställningen döpts till, pågår 24 mars-6 juni. Kaigo Robotto är den japanska termen för robotar som utvecklas för äldrevården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida