e-hälsa

Signering i app har minskat läkemedelsfelen

Signering i app har minskat läkemedelsfelen
Appen MCSS används numera inom de flesta av Tionhundras omsorgsverksamheter.

Antalet läkemedelsavvikelser har nästan halverats sedan e-signering börjat användas inom äldrevården i Norrtälje. Det har helt enkelt blivit svårare att göra fel med det nya digitala arbetssättet.

Digital läkemedelssignering används snart i hela omsorgsverksamheten inom Tiohundra, vårdbolaget där all sjukvård och omsorg i Norrtälje finns samlad.

Signeringslistorna, som tidigare förvarades hemma hos varje boende, har ersatts av en app, installerad på surfplatta eller mobiltelefon.

Sjuksköterskan lägger in

Det är sjuksköterskan som på sin dator lägger in vilka mediciner som ska tas och vid vilken tidpunkt. Samtidigt uppdateras informationen på surfplattor och mobiltelefoner. Tidigare behövde sjuksköterskan göra alla ändringar manuellt hos varje boende.

Undersköterskor, vårdbiträden och omsorgsassistenter kan sedan enkelt signera genom att klicka i när de har gett medicindosen. Om det glöms bort varnar appen och ansvarig sjuksköterska kan se att dosen inte har getts.

Ökar patientsäkerheten

Systemet har testats under några år och togs i bruk brett från i år. Det visar sig också att antalet läkemedelsavvikelser har minskat kraftigt. Tredje kvartalet 2017 rapporterades 96 avvikelser. Andra kvartalet 2018 hade det minskat till 54.

– Det här är mycket glädjande resultat. Det visar att e-signering är ett välfungerande arbetssätt som ökar patientsäkerheten och minskar risken för fel i samband med läkemedelshanteringen, säger verksamhetschef Ulrika Karlsson i ett pressmeddelande från Tiohundra.

Positivt för arbetsmiljön

E-signering används på samtliga Tiohundras äldreboenden, inom hemtjänst och hemsjukvård och på socialpsykiatrins boenden. Näst i tur står boenden inom LSS. Införandet har bland annat finansierats med hjälp av pengar från landstingets satsning Arbetsmiljölyftet. En utvärdering som gjorts visar också att arbetsmiljön har förbättrats med appen. Personalens oro för att missa att ge läkemedel minskade och man upplevde att systemet ökade säkerheten för de boende.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida