Sjuksköterskor på vårdhem kritiseras för bristande journalföring

Sjuksköterskor på vårdhem kritiseras för bristande journalföring
Vilken omvårdnad patienterna har fått har inte varit tydligt i sjuksköterskornas dokumentation, enligt Ivo:s granskning av tio patientjournaler vid vårdhemmet. Arkivbild: Mostphotos

Stora brister i omvårdnadsdokumentationen.

Ett vårdhem för missbrukare i Mellansverige får kritik av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för brister i sjuksköterskornas journalföring. Tio patientjournaler har granskats sedan man hittade allvarliga brister i en journal som granskades efter ett klagomål.

Sjuksköterskornas hälso- och sjukvårdsdokumentation saknade omvårdnadsanamnes, identifierade omvårdnadsbehov med mål och åtgärder samt uppföljning och resultat av åtgärderna. Det saknades även riskbedömning för exempelvis fall och undernäring.

Ivo menar att det är allvarligt eftersom flera av patienterna hade allvarliga sjukdomstillstånd vid inskrivningen på vårdhemmet.

– Det är oerhört viktigt att det går att följa patientens vård. Även om man inte vidtar en åtgärd måste även det dokumenteras så att det framgår hur man har resonerat i varje enskilt fall, säger inspektören Lena Jansson vid Ivo.

Enligt vårdhemmets verksamhetschef kommer man, med anledning av granskningen, att påbörja ett förbättringsarbete av sjuksköterskornas hälso- och sjukvårdsdokumentation.

Ivo har inte sett brister i läkarens hälso- och sjukvårdsdokumentation.

Till hösten kommer myndigheten att följa upp de vidtagna åtgärderna för bättre omvårdnadsdokumentation.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida