Sjukvårdspersonalen ser få förbättringar av it-systemen

It-system inom vården underlättar arbetet. Men de har inte blivit särskilt mycket bättre på senare år. Två tredjedelar av användarna anser att deras erfarenheter inte tas tillvara. Det är några av resultatet från Vård-it-rapporten 2010.

It-systemen i vården har blivit färre och är bättre samordnade. Samtidigt är det få inom sjukvården som anser att it-systemen blivit bättre de senaste sex åren. Det framkommer av User Awards stora enkät om it i vården – Vård-it-rapporten 2010.

IT i vardagen

– Det har hänt mycket de senaste åren men samtidigt har förväntningar hos personalen stegrats. Fler och fler använder ju it hemma och man tycker att det borde funka lika bra på jobbet, säger David Liljequist, förbundsombudsman, Vårdförbundet.

Det som användarna tycker är mest problematiskt är den dåliga användbarheten, bristen på inflytande och att systemen stjäl för mycket tid.

– Det är mycket som saknas: läkemedelslistor, översikt av vad som ska göras inom det dagliga arbetet, evidensbaserade vårdplaner för olika tillstånd så att man ska slippa skriva in så mycket information, förklarar David Liljequist och lägger till att det pågår arbete för att ta fram sådana vårdplaner.

Hot mot patientsäkerheten

Ett viktigt problem är enligt David Liljequist att läkemedelsmodulerna ofta är så bristfälliga att de utgör ett säkerhetsproblem.

– Bristande användbarhet i systemet är i sig en patientsäkerhetsrisk, säger han.

Vård-it-rapporten 2010 är en uppföljning av Vård-it-kartan 2004 och utgör ett av underlagen till Vinnovas projekt Ehälsorapporten 2010, som ska ge stöd för utveckling av IT-stöd för hälsa, vård och omsorg. Rapporten har tagits fram av User Awards i samrbete med Vårdförbundet, Kommunal, SKTF, Läkarförbundet och arbetsgivarorganisationen SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida