Skarp kritik från Datainspektionen mot ny vårdlag

Skarp kritik från Datainspektionen mot ny vårdlag
Datainspektionen avstyrker förslaget i sin helhet. Arkivbild: Colourbox

Förslaget till ny hälso- och sjukvårdsdatalag förkastas.

På uppdrag av Socialdepartementet har utredningen ”Rätt information på rätt plats och i rätt tid” lagt fram ett förslag om en ny hälso- och sjukvårdsdatalag.

Vårdförbundet var i huvudsak positiv till förslaget i sitt remissvar (se länk till höger). Men Datainspektionen riktar skarp kritik mot den nya lagen.

– Bristerna i förslagen riskerar att leda till en obefogad spridning av känsliga personuppgifter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten och det är oacceptabelt, säger Datainspektionens generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö i ett pressmeddelande.

Datainspektionen anser att det finns en rad brister i förslagen. Framför allt saknar myndigheten analyser över vilka konsekvenser en ökad spridning av personuppgifter kan få för den personliga integriteten.

– Lagförslag som rör känsliga uppgifter om väldigt många personer måste enligt grundlag innehålla ordentliga analyser och välgjorda avvägningar där man övervägt mindre integritetskränkande alternativ och det måste också finnas förslag på konkreta integritetsskyddande åtgärder. Det saknas i stor utsträckning här, säger Kristina Svahn Starrsjö.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida