Skriftliga varningar för bildpublicering på Facebook

Polisanmälan för sekretessbrott och disciplinära åtgärder blev följden för de två sjuksköterskor som tog ett foto på sin arbetsplats där en nedsövd patient syns och publicerade den på Facebook.

– Efter noggrant övervägande har sjukhuset bedömt att det inte har funnits något ont uppsåt att kränka patienten. Men handlandet har brutit mot sekretesslagen och varit integritetskränkande gentemot patienten. Medarbetarna har agerat omdömeslöst, säger Jan Börjesson, personaladministrativ chef på SÄS.

Bilden på Facebook togs bort omedelbart efter att sjukhuset fick kännedom om händelsen. Enligt pressmeddelandet från Södra Älvsborgs sjukhus i Borås beklagar de båda sjuksköterskorna händelsen och ber patienten om ursäkt.

– Det är klart vi håller med arbetsgivaren om att man inte får kränka patienterna. Men personligen tycker jag nog att man i rapporteringen har felvinklat det inträffade, säger Vårdförbundets företrädare Ulla Milke.

Hon anser att det intrycket som förmedlas av en del media är att sjuksköterskorna fotograferade patienten och la ut bilden på Facebook, när det i själva verket var kollegan den ena sjuksköterskan fotograferade. 

– Det man ser av patienten är en bit av ena kinden. Men självklart ska man inte ta bilder i sjukvården och lägga ut på Facebook, det var korkat och är bara att beklaga, konstaterar Ulla Milke.

Förutom sin egen utredning har sjukhuset också varit i kontakt med Socialstyrelsen, som gjort bedömningen att det inte finns någon grund för en Lex Maria anmälan. Sjukhuset har däremot polisanmält händelsen för brott mot sekretesslagen.

– Vi ser mycket allvarligt på det som inträffat. Patientsekretessen är en av de viktigaste hörnstenarna för oss som arbetar i vården. Vi måste på alla sätt säkerställa att patienter inte riskerar att bli publicerade på detta sätt utan sitt medgivande, säger Jan Börjesson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida