Strulande it-system kostar miljarder

Strulande it-system kostar miljarder
Visions medlemmar i landsting, kommun och regioner förlorar i genomsnitt 26 minuter om dagen eller elva timmar i månaden av arbetstiden på it-strul. Arkivbild: Mostphotos

I snitt lägger varje medarbetare ner elva timmar i månaden på brister och dåligt anpassade it-system i kommuner, landsting och regioner.

22 september 2014

Vårdförbundet har genom åren genomfört flera undersökningar som visat på mycket stora it-problem för personalen i vården. Men det är inte bara sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker som drabbas.

En undersökning som i dag presenteras av fackförbundet Vision visar på snarlika problem även för andra yrkesgrupper.

Fler än var tredje av de 1 400 medlemmar som har svarat på Visions frågor om it-stödet på sina arbetsplatser uppger att de saknar utbildning för att använda it-systemen på ett effektivt sätt.

Stora kostnader

Deltagarna uppskattar sin genomsnittliga tidsförlust till följd av it-strul till 26 minuter om dagen. I lönekostnader handlar det om 30,5 miljoner kronor i förlust för arbetsgivaren på ett år för dem som deltog i undersökningen.

– Det är svindlande summor vi talar om. Miljarder kronor slösas årligen bort på it-system som inte svarar upp mot behoven. Det här är tid och resurser som arbetsgivarna kan använda till att vidareutveckla verksamheten, förbättra villkoren för medarbetarna och ge ännu bättre service till medborgarna, säger Annika Strandhäll, förbundsordförande i Vision.

Samtidigt anser 60 procent av de som svarat att it-systemen har minskat stressen i arbetslivet, och 75 procent att de bidrar till att de känner sig säkrare på att arbetet blir rätt utfört.

Precis som Vårdförbundet föreslår Vision att personalen ska medverka från början till slut när ett it-system planeras, utvecklas eller byts ut.

  • Vision föreslår också:
  • Fånga upp idéer om hur användbarheten kan bli bättre för verksamheten som helhet och för användarna.
  • Digital kompetens och verksamhetskunskap är två grundläggande förutsättningar för att få fungerande it-system och de ska premieras.
  • Hitta tidstjuvarna med hjälp av it-skyddsronder.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida