primärvård

Terapi via internet fungerade för hälften

Terapi via internet fungerade för hälften
Att KBT-baserade metoder som ges över nätet fungerar i stort sett lika bra som annan behandling har flera studier visat på senare år. Arkivbild: Mostphotos

Om internetbaserad KBT-behandling infördes brett skulle den kunna frigöra stora resurser inom primärvården.

Det menar primärvårdspsykologen Marie Kivi vid Göteborgs universitet.

Hon har nyligen disputerat på en avhandling om vilken effekt KBT-metoden beteendeaktivering har om den ges som en internetbaserad behandling.

Att KBT-baserade metoder som ges över nätet fungerar i stort sett lika bra som annan behandling har flera studier visat på senare år. I dag finns det till och med ett eget nationellt kvalitetsregister, Siber, för internetbaserad psykologisk behandling i hälso- och sjukvården.

De tillstånd som i dag behandlas är depression, paniksyndrom och social fobi. Men hittills har nästan all forskning utförts utanför sjukvården, på specialrekryterade patienter. Marie Kivi ville se hur det fungerar på patienter som behandlas i primärvården, vilket är det absolut vanligaste.

I hennes studier slumpades ett 90-tal patienter med mild till måttlig depression till att antingen behandlas på traditionellt sätt eller behandlas via nätet.

Lika effektiv

Resultaten visar att den internetbaserade behandlingen var lika effektiv som den sedvanliga behandlingen, som kunde innebära möte med terapeut/psykolog, antidepressiva mediciner, återbesök eller annat.

Men alla svarade inte lika väl på internetbehandlingen. Ungefär hälften av de patienter som behandlades över nätet svarade bra och med god effekt. För den andra hälften hade terapin ingen egentlig effekt.

Bland de som svarade på behandlingen syntes effekten tidigt. Liknande mönster ha forskare sett även med andra terapimetoder som bedrivs ansikte mot ansikte.

Marie Kivis slutsats är att om depressionen inte minskar relativt tidigt efter att behandlingen satts in bör man överväga att anpassa behandlingen eller byta till en annan.

Frigör resurser

Hon anser att resultaten från den internetbaserade metoden är så pass bra att om den infördes brett så skulle den kunna frigöra stora resurser inom primärvården.

Psykologisk behandling rekommenderas i dag som förstahandsval vid mild och måttlig depression. Men det råder brist på psykologer och psykoterapueter, speciellt sådana som är utbildade i evidensbaserade metoder. Vid internetbaserad terapi behöver teruapeuten bara lägga ner en bråkdel av den tid som behövs vid traditionell behandling.

– Man brukar uppskatta att ungefär en tredjedel av alla besök i primärvården är kopplade till psykologiska problem eller psykiska sjukdomar. Att internetbehandling fungerar bra även på vårdcentraler kan bli till stor nytta för patienterna, säger Marie Kivi.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida