integritet

Tillåtet att övervaka korridorer på äldreboende

Tillåtet att övervaka korridorer på äldreboende
Kameraövervakningen som sker nattetid i korridorer på äldreboende är okej, anser Datainspektionen. Arkivbild: Mostphotos

Datainspektionen anser att det är okej att kameraövervaka äldreboende om det begränsas till korridorer och materialet inte spelas in. Beslutet är vägledande.

Det är första gången Datainspektionen granskar kameraövervakning inne på äldreboende sedan en ny lag om kameraövervakning trädde i kraft 2013.

Datainspektionen har granskat hur kameraövervakning används på ett särskilt boende för äldre i Värmland. Kamerorna är kopplade till rörelsesensorer i korridorerna och när någon rör sig där skickas ett larm till personal som då kan se vad som händer och bestämma vad som ska göras. Men inga bilder sparas och övervakning sker bara när ett larm går nattetid.

Den här begränsningen gör att Datainspektionen inte har några invändningar mot kameraövervakningen. Eftersom syftet med övervakningen är att skydda de boende, där de flesta är äldre med demenssjukdomar, väger fördelarna tyngre än de boendes och andras intressen att inte bli övervakade, enligt Datainspektionen.

Den enskilda granskningen är vägledande för andra boenden som har samma behov av övervakning och använder kameror för det.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida