Digitalisering

Tydligare spelregler för vård på nätet på gång

Tydligare spelregler för vård på nätet på gång
På kort tid har utbudet av digital vård ökat rejält. Arkivbild: Mostphotos

Tekniken har sprungit ifrån lagstiftningen. Men nu vill regeringen få fram tydligare regler för digitala vårdcentraler och läkare på nätet.

Med några enkla klick går det i dag sitta ansikte mot ansikte med en läkare i mobilen. Den digitala utvecklingen ger många nya möjligheter, men innebär också risker som regeringen nu vill reda ut.

– Vi måste se till att också digitala vårdmöten omfattas av de regelverk och kontrollsystem vi har för att säkra patientsäkerhet och se till att vårdens resurser används där de behövs som mest. Det här är en relativt ny företeelse som inte har ett tydligt regelverk idag så det måste redas ut, säger socialminister Annika Strandhäll i ett pressmedelande.

Antibiotika en risk

Regeringen delar därför ut flera uppdrag inom området. Göran Stiernstedt, som redan arbetar med en utredning som heter Ordning och reda i vården, får också i uppgift att titta på hur de digitala vårdtjänsterna ska bidra till principen om vård efter behov och fungera långsiktigt.

Socialstyrelsen ska börja med att ta fram rekommendationer kring vilken typ av vård som är lämplig att ge via exempelvis mobilen. Detta måste bli tydligare, enligt regeringen, som bland annat lyfter fram att programrådet Strama (samverkan mot antibiotikaresistens) rekommenderar att i princip all förskrivning av antibiotika vid infektioner ska ske efter en riktig fysisk undersökning för att minimera risken för att antibiotika skrivs ut i onödan.

Ny utveckling

Socialstyrelsen får också i uppdrag att se över lagstiftningen och utreda vilka spelregler som bör gälla vid vård på nätet på lång sikt.

– Vi har en fantastisk teknisk utveckling som också innebär nya möjligheter för hälso- och sjukvården. Med digitaliseringens hjälp kan vi enkelt få kontakt med sjukvården via en app, men det innebär också risker. Då ska samhället också ställa krav för en trygg och bra vård, säger Annika Strandhäll.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida