E-hälsa

Vårdens e-tjänster lockar halva befolkningen

Vårdens e-tjänster lockar halva befolkningen
Över 50 procent använder vårdens e-tjänster. Var tionde svensk gör digitala vårdbesök. Foto: Getty Images

Drygt 5 av 10 svenskar använder digitala e-tjänster för sjukvården. 1 av 10 ersätter fysiska vårdbesök med digitala besök. Det visar Internetstiftelsen i sin rapport Svenskarna och internet 2019. 

Närmare bestämt 53 procent av Sveriges befolkning använder sig av sjukvårdens digitala e-tjänster. En stor del rör sig om tidsbokning via nätet för fysiska vårdbesök, men det kan också handla om att se sina remisser och provsvar.

Var tionde invånare har gjort digitala vårdbesök, antingen via tjänsten i den egna regionen eller hos ett privat nätläkarbolag. Antalet digitala besök ökar. Rapporten refererar en undersökning från SVT Nyheter Örebro som visat att de digitala vårdbesöken under 2018 ökade från 200 000 till över 550 000.  

Barnfamiljer gör fler digitala läkarbesök än andra.

Generella vårdtjänster på nätet används mer av högutbildade än lågutbildade, enligt rapporten. Men för digitala vårdbesök som ersätter fysiska besök, är det ingen skillnad mellan hög- och lågutbildade.

Drygt 80 procent av befolkningen söker efter information om hälsa och medicinska frågor på nätet. En stor del använder 1177 Vårdguiden.

På tio i topp-listan bland de digitala samhällstjänster som Internetstiftelsen tittat närmare på, kommer sjukvården på tredje plats. Överst kommer Skatteverkets e-tjänster och på plats två kollektivtrafiken. Fler kvinnor än män använder sjukvårdens e-tjänster.

Bland äldre är användningen lägre än bland yngre. Bland dem över 65 år använder 40 procent sjukvårdens e-tjänster och bland dem över 75 år är det drygt 30 procent.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida