10 000 mer i lön till landstingsanställda män

10 000 mer i lön till landstingsanställda män
Även när Medlingsinstitutet tar hänsyn till yrke, utbildning och ålder så finns det kvar en oförklarlig skillnad mellan mäns och kvinnors löner. Arkivbild: Colourbox

Största glappet mellan mäns och kvinnors löner finns inom landstingen. Men de senaste åren har löneskillnaderna mellan könen minskat, visar nya siffror från Medlingsinstitutet.

Utan hänsyn till yrkesval, utbildning och ålder tjänar svenska kvinnor i dag 85,7 procent av vad svenska män tjänar, visar Medlingsinstitutets senaste lönestatistik.

Största glappet finns inom landstingen där kvinnor i genomsnitt tjänar 28 300 kronor och män 38 500 kronor i månaden. Det ger en en skillnad på 10 200 kronor vilket motsvarar 26,5 procent.

Könsuppdelad arbetsmarknad

Den viktigaste förklaringen till löneskillnaderna mellan könen är att män och kvinnor till stor del arbetar inom olika yrken som har olika lönenivåer, vilket kan förklara det stora glappet inom landstinget.

Men även när Medlingsinstitutet i sina uträkningar tar hänsyn till yrke, utbildning och ålder så finns det kvar en oförklarlig skillnad mellan mäns och kvinnors löner. I landstinget är skillnaden mellan mäns och kvinnors löner, med hänsyn till yrke, utbildning och ålder 4,8 procent.

Minst glapp i kommunerna

Störst är denna skillnad bland privata tjänstemän (9,3 procent). Minst är den oförklarliga löneskillnaden inom kommunerna (0,4 procent).

Trots allt visar Medlingsinstitutets statistik att löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar. Mellan 2005 och 2010 krympte den löneskillnad som går att förklara med yrke, ålder och position med 3,6 procent på hela arbetsmarknaden, 2,3 procent inom kommunerna och 2,1 procent inom landstingen.

Liten förbättring

Den löneskillnad som inte har någon förklaring har minskat med 1,7 procent på hela arbetsmarknaden och med 0,5 procent inom både kommun och landsting.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida