Återställer (könsmakts)ordningen

6 april 2007

Det är vanligt att arbetsplatser har gränsvakter som slår vakt om den rådande normen. Om en kvinna säger till en annan att män behandlar kvinnor illa och den andra håller med, dyker gränsvakten upp och säger: »Så illa är det inte.« På så sätt återställs ordningen, påstås i forskningsprojektet ”eHeteronormativitet i arbete”e vid genusvetenskapen på Karlstads universitet. Forskarna har även funnit att homosexuella män har det lättare på kvinnligt dominerade arbetsplatser än där män är i majoritet.

Källa: www.fas.forskning.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida