Lönestatistik

Den oförklarade löneskillnaden mellan könen har minskat

Den oförklarade löneskillnaden mellan könen har minskat
Kvinnor tjänar fortfarande mindre än män, men skillnaden mellan könen minskar. Arkivbild: Mostphotos

Förra året tjänade män i Sverige drygt tio procent mer än kvinnor. Skillnaden är något mindre än året innan, men en del av den är fortfarande svår att förklara.

Medlingsinstitutets senaste rapport om löneskillnader mellan män och kvinnor visar att skillnaderna har minskat varje år sedan 2007. 2018 tjänade män 10,7 procent mer än kvinnor, vilket är 0,6 procentenheters mindre skillnad än året innan.

Förutom ålder och utbildning förklarar Medlingsinstitutet skillnaderna med att kvinnor och män arbetar inom olika yrken. Men räknar man bort allt sådant finns det fortfarande en löneskillnad mellan könen på 4,4 procent. Den skillnaden går inte att förklara.

Men enligt Medlingsinstitutet knappar alltså kvinnor in på männen.

– Kvinnornas löner har stigit med i genomsnitt 3,6 procent per år sedan 2005. Männens har stigit med i genomsnitt 2,9 procent per år under samma period, säger John Ekberg, statistikansvarig på Medlingsinstitutet.

Fler kvinnor är chefer

Enligt statistikern är den viktigaste orsaken till löneskillnader mellan män och kvinnor att de ofta arbetar inom olika yrken. Men att yrkesuppdelningen håller på att jämnas ut är en viktig orsak till att löneskillnaderna minskar. Liksom att fler kvinnor får chefsuppdrag.

Rapporten, som är en bearbetning av lönestrukturstatistiken för år 2018, visar också att genomsnittslönen i Sverige var 34 600 kronor. Högst lön hade män inom privat tjänstemannasektor, med 46 400 kronor, och lägst hade kvinnor som var arbetare inom privat sektor. De tjänade i genomsnitt 26 600 kronor i månaden 2018.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida