Diabetes ökar kvinnors risk att drabbas av dödlig hjärtinfarkt

Diabetes ökar kvinnors risk att drabbas av dödlig hjärtinfarkt
Av de 37 156 personer som år 2008 insjuknade i akut hjärtinfarkt dog 10 509. Det är den vanligaste dödsorsaken bland både män och kvinnor, även om män insjuknar i genomsnitt tio år tidigare. Arkivbild: Colourbox

Det finns påtagliga könsskillnader när det gäller riskfaktorer för hjärtinfarkt visar en avhandling vid Lunds universitet. Att få typ 2-diabetes ökar risken att drabbas av en dödlig hjärtinfarkt mycket mer för kvinnor än för män.

3 januari 2012

Charlotte Larsson, folkhälsovetare och forskare vid Lunds universitet, har i sin avhandling undersökt hur olika riskfaktorer inverkar på risken att få hjärtinfarkt och funnit att det skiljer sig mellan könen.

När kvinnor får typ 2diabetes ökar risken för dödlig hjärtinfarkt i betydligt högre grad än hos män med samma sjukdom. Fyndet kunde inte förklaras av skillnader i ålder eller förekomst av andra riskfaktorer som blodtryck, blodfetter, fetma och fysisk inaktivitet.

Fysisk belastning på jobbet är en annan faktor som gav skilda resultat hos män och kvinnor. För kvinnor var ett fysiskt krävande arbete kopplat till mer fetma och insulinresistens. Men för män sågs ingen sådan koppling.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida