Fram för systerlig stöttning

– Varför ska läkarronder så självklart styra arbetet på avdelningarna? Det frågade sig deltagarna i en seminarieserie om genus.

Vårdförbundets avdelning i Stockholm bjöd in till utbildningen som bland andra vice ordföranden, Anette Johansson, höll i.

Frågan om varför kvinnor ska betala skatt till sådant som inte är jämställt kom också upp.

– Hela vårdsektorn är full med exempel på att det inte är jämställt mellan könen, säger Anette Johansson.

Som exempel tar hon manliga strokepatienter som oftare än kvinnliga erbjuds att testa sin förmåga att köra bil i en simulator.

Under de fyra seminarietillfällena har deltagarna också diskuterat vad de själva kan göra för att ändra attityder i arbetsvardagen. Mer tid att diskutera jämställdhet efterlystes. Liksom chefer med genuskunskap och mer »systerlig« stöttning till kvinnor som söker chefsjobb.

Fler män i vården välkomnades – men på samma villkor som kvinnorna förstås. Omvårdnadsronder som ett sätt att höja statusen på sjuksköterskeyrket föreslogs.

– Vi fick en kick av att reflektera tillsammans. Utan sådana här diskussioner kommer vi ingen vart med jämställdhetsarbetet, säger en nöjd Anette Johansson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida