Funderat

Varför har tjejer så svaga röster? sjöng vi på 70-talet. Varför har kvinnor så låga löner? frågar jag mig så här 30 år senare.

Kvinnor arbetar inom sjukvård, äldreomsorg, socialtjänst, på bibliotek, på förskolor och i skolor. Någon som tror att det är en slump att just sådana yrken är lågt värderade?

Häromdagen lyssnade jag på ett radioprogram om löner. Jämställdhetsexperten Gertrud Åström berättade att kvinnor tjänar 84 procent av vad män tjänar och att det faktum att de gör det är ett kvitto på att de är mindre värda än män.

Hon talade också om lönespridning. Varför vill kvinnor klumpa ihop sig i mitten och vara likadana? Om vi nu vill det. Gertrud Åström sa att yrkesklassificering gör ens specialistkompetens synlig. Därför är det smart att som maskinoperatörerna dela in sig i 27 olika kategorier. Inom vård och omsorg finns sex. Ordets makt över tanken. Om alla har samma titel så är alla lika på något sätt och »en ann lika god som en ann«.

Även om en del av löneskillnaden mellan män och kvinnor kan förklaras av att kvinnor arbetar deltid och inte är chefer i samma utsträckning som män, så är det inte hela förklaringen. Dags att plocka fram de foträta ur garderoben, damma av demonstrationsplakaten och rikta ilskan åt rätt håll. Mot de strukturer i samhället som gör att kvinnors arbete värderas lägre än mäns.

Det märkliga är att det inte tycks hjälpa med vidareutbildning och kompetensutveckling. En nybliven barnmorska berättade för mig att hon trodde att hon hade tagit ett nytt kliv i sin karriär när hon som sjuksköterska vidareutbildade sig i ett och ett halvt år. Därför blev hon ganska förvånad när hon erbjöds en lägre lön när hon sökte jobb som barnmorska än den hon hade haft som allmänsjuksköterska.

»Du måste först visa vad du går för«, sa arbetsgivaren. Tror ni att det är ett budskap som en chef på Skandia får höra när han (mer troligt än hon) tillträder sin nya post?

Kanske är det tur ändå att det inte finns 27 yrkeskategorier inom vården. För i så fall kanske sjuksköterskor tvingades börja om från början och visa vad de går för 27 gånger.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida