jämställdhet

I dag jobbar kvinnor gratis efter klockan 16:09

I dag jobbar kvinnor gratis efter klockan 16:09
Foto: David Brohede

51 minuter. Så länge jobbar kvinnor gratis varje dag, om löneskillnaden mellan män och kvinnor översätts till arbetstid.

På Kvinnolobbyns manifestation på Sergels torg i Stockholm formades i dag ett tre minuter senare klockslag jämfört med förra året. Baserat på en arbetsdag från klockan 8 till 17, då män får lön för hela dagen, innebär det att kvinnor slutar få betalt för sitt arbete klockan 16:09.

Det betyder att kvinnor jobbar 51 minuter gratis varje dag. Det motsvarar en lägre månadslön för kvinnor på i genomsnitt 3 900 kronor. På ett år gör det 46 800 kronors skillnad.

Sedan rörelsen bildades för åtta år sedan har klockslaget flyttats fram från klockan 15:51 till klockan 16:09. Med den förändringstakten nås jämställda löner först om 23 år, betonar Kvinnolobbyn i ett pressmeddelande.

För att öka takten ställer den så kallade 16:09-rörelsen fyra gemensamma krav:

  • Jämställd föräldraförsäkring.
  • Ökad tillsyn och skärpta sanktioner kopplat till kravet på lönekartläggning.
  • Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer.
  • Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.

I rörelsen ingår en rad fackliga organisationer som Vårdförbundet, politiska kvinnoförbund och kvinnoorganisationer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida