JÄMSTÄLLDHET

Anne Grönlund och Björn Hallröd (red)Jämställdhetens pris280 sidor Boréa Bokförlag 2008www.borea.nuISBN 978-91-89140-53-0

4 april 2008

Tio samhällsvetenskapliga forskare, fem kvinnor och fem män, har samlat sina erfarenheter av hur komplicerat det kan vara att få till en fungerande jämställdhet, såväl i arbetslivet som privat.

Det är mycket som kan stjälpa även de ädlaste försök till balans: ekonomin, relationer, attityder och invanda synsätt på vad som bör falla på mannens eller kvinnans lott. Sverige anses höra till de länder som har kommit längst när det gäller jämlikhet mellan könen, men är det verkligen så? Finns det i så fall en vidhängande prislapp, och är vi beredda att betala?

Författarna vill att boken ska ge insikt och inspiration i en förmodligen evigt pågående process, det kommer alltid att finnas förbättringar att sträva efter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida