När man väntar sig en kvinna

Vita svenska medelålders kvinnor utgör normen inom hemtjänsten och premieras för sin kompetens. Den som däremot är man och har ett utomnordisk utseende problematiseras. En doktorsavhandling från Centrum för genusstudier vid Stockholms universitet visar att personalen också råkar ut för rasism och sexism från pensionärer som de ger omsorg. Mer medvetenhet om genusfrågor bland enhetschefer och andra inom hemtjänsten efterlyses.

Avhandlingen heter: Omsorgsarbete i omvandling. Genus, klass och etnicitet inom hemtjänsten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida