Nästan lika värdefulla – men får bara halva lönen

Läkarna är värdefullast, men Vårdförbundets medlemmar kommer inte långt efter. Det tycker ledande landstings- och kommunalpolitiker. Men lönemässigt är skillnaden desto större.

8 februari 2008

På uppdrag av Vårdförbundet har Sifo bett ansvariga politiker i landsting och kommuner att ange hur de värderar tio olika yrken i vården. På en tiogradig skala får läkarna betyget 8,8. Därnäst kommer de fyra yrkesgrupper som organiseras i Vårdförbundet – barnmorskor (8,3), sjuksköterskor (8.1), biomedicinska analytiker (7,9) och röntgensjuksköterskor (7,6). På sjätte plats kommer psykologerna (7,5).

Men medan medellönen för läkare är 47 400 kronor i månaden, finns Vårdförbundets fyra yrkesgrupper i spannet 22 100 – 24 800 kronor. De når alltså nätt och jämnt upp till halva läkarlönen. Medellönen för psykologer är 29 100 kronor.

Måste ta sitt ansvar

Vårdförbundet anser att skillnaden är alldeles för stor:

– Vi kräver att alla politiker och beslutsfattar tar sitt ansvar för att höja löneläget för våra yrkesgrupper, säger Anna-Karin Eklund, Vårdförbundets ordförande.

Hur löneläget ser ut har en avgörande betydelse för om unga väljer att utbilda sig till vårdens yrken. Det anser enligt undersökningen två av tre landstings- och kommunalråd. Ännu fler, fyra av fem, ser samma samband när det gäller intresset för att gå en specialistutbildning och vilken lönen blir.

– Vår kunskap måste avspegla sig i lönen, och den ska också fungera som ett verktyg för att utveckla vården, säger Anna-Karin Eklund.

Hon tycker att det skedde en viss uppvärdering av kvinnodominerade akademiska yrken i slutet 1990-talet. Den har nu stannat av. Anna-Karin Eklund vill se den komma igång på nytt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida