Screening av aortabråck räddar liv

Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att massundersökning (screening) minskar dödligheten till följd av pulsåderbråck i buken hos män, konstaterar Statens beredning för medicinsk utvärdering i en ny SBU-rapport. Bevisen är också starka för att screening av bukaortaaneurysm är kostnadseffektivt. Det är även etiskt försvarbart, under förutsättning att de som kallas till ultraljud får rätt information om konsekvenserna av undersökningen och eventuell behandling.

Studier om screening av kvinnor pågår, men än är det vetenskapliga underlaget för litet för att det ska gå att dra några slutsatser för kvinnornas del, konstaterar SBU.

En sammanfattning kan laddas ned från www.sbu.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida