Stack hål på en rad myter om personcentrerad och jämlik vård

Stack hål på en rad myter om personcentrerad och jämlik vård
För varje myt som sprack stack Sylvia Määttä hål på en ballong. Foto: Anders Olsson

Almedalen 2015. För varje myt som spräcktes stacks det hål på en ballong. Till slut fanns det knappt en enda kvar.

Ett stort antal experter, statsekreterare, professorer och patientföreträdare samlades i Almedalen för att diskutera sanningen i många av de påståenden som nämns när begreppen personcentrerad vård och jämlik vård kommer på tal.

Ett av de påståenden som togs upp var till exempel att personcentrerad vård är en ”sjuksköterskegrej”.

– Det är definitivt en myt jag vill sticka hål på. Det går inte att införa personcentrerad vård på en enhet om inte alla är med på det. Även om sjuksköterskorna började arbeta på det sättet skulle det inte fungera om inte alla, oavsett profession, hade samma etiska förhållningssätt till patienterna.

Det sa Inger Ekman, sjuksköterska, professor i omvårdnad och dessutom författare till boken Personcentrering inom hälso- och sjukvården – från filosofi till praktik.

Foto: Anders OlssonInger Ekman brinner för personcentrerad vård. Foto: Anders Olsson

Sylvia Määttä, sjuksköterska och avdelningschef vid Kunskapscentrum för jämlik vård i Göteborg, tog genast fram sin nål och såg till att luften gick ur en av de färgglada ballongerna.

En annan ballong som sprack var den med påståendet att personcentrerad vård är tidskrävande.

– Det är det argument jag alltid får höra. Och det är klart att det kräver en omställning av vården eftersom vi måste ta oss tid att lyssna på patienterna. Men våra studier visar att det blir kortare vårdtider eftersom allting löper mer effektivt, sa Inger Ekman.

Samtidigt påpekade hon att det inte utan vidare går att pressa in personcentrerad vård så som dagens hälso- och sjukvård är organiserad. Det krävs stora organisatoriska förändringar för att det ska fungera.

Ett annat påstående som snabbt avfärdades av panelen var myten om att jämlik vård innebär att alla patienter ska behandlas lika.

– För mig är jämlik vård att vi ska behandla efter behov, och det kan ju faktiskt innebära att vi behandlar människor olika, sa Sylvia Määttä.

Hon fick medhåll av socialdepartementets statsekreterare Agneta Karlsson som var mycket tydlig med att det är behoven som ska styra, och då inte bara inom vården utan inom en rad områden där människor har olika förutsättningar, exempelvis i skolan.

Foto: Anders OlssonFoto: Anders Olsson

Panelen var också överens om att personcentrerad vård inte är detsamma som att patienten själv bestämmer om sin vård. Sådana exempel finns i USA men i Sverige handlar det om att personalen och patienten är överens om vilken vård som passar den enskilda individen bäst.

Jämlik vård är lite överdrivet eftersom vi faktiskt har rätt så bra vård i Sverige, var ett annat påstående som lyftes fram. Men den myten sprack genast när Läkemedelsindustriföreningen vd Anders Blanck påpekade att svensk sjukvård levererar goda medicinska resultat, men när det gäller bemötande hamnar vi faktiskt i bottenligan.

Almedalen 2015

  • Almedalsveckan 2015 pågår från 28 juni till den 5 juli.
  • Trots att antalet evenemang är färre än under valåret 2014 hålls hela 3 431 stycken i år.
  • Av dessa handlar 447 om vård och omsorg.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida