Jämställdhet

TCO kritiskt mot ojämställd föräldraledighet

TCO kritiskt mot ojämställd föräldraledighet
Kvinnor är föräldralediga längre, arbetar mer deltid och har därmed sämre möjligheter till karriärutveckling. Arkivbild: Mostphotos

Kvinnor tar ut fyra av fem föräldradagar under barnets första två år. Men de regionala skillnaderna är stora; män i Överkalix tar ut 30 procent av dagarna och män i Strömstad bara 9 procent.

Tjänstemännens centralorganisation, TCO, har låtit Försäkringskassan ta fram siffror på hur den betalda föräldraledigheten fördelas mellan män och kvinnor. Resultatet visar att män bara tar ut en femtedel av föräldradagarna under barnets två första år.

– Det ojämna uttaget tidigt under föräldraledigheten lägger grunden för framtida deltidsarbete och påverkar kvinnors löner och pensioner negativt, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark i ett pressmeddelande.

Att ett jämställt uttag av föräldraledigheten också lägger grunden för goda relationer mellan pappor och barn och mellan föräldrarna, understryks också av TCO:s ordförande. Försäkringskassans undersökning visar att den som tar ut en större del av föräldraledigheten också förvärvsarbetar mindre och gör en större del av hushållsarbetet efter ledigheten.

Stora regionala skillnader

Tre fjärdedelar av alla dagar med föräldrapenning tas under barnets två första år. Resten tas ut fram till åtta års ålder och under de åren är ledigheten relativt jämnt fördelad mellan män och kvinnor.

Undersökning visar också att de regionala skillnaderna är stora. Män i Överkalix tar ut mest ledighet och med sina knappt nio procent är det männen i Strömstad som är minst benägna att vara föräldralediga under barnets två första år. Snittet för mäns uttag bland alla kommuner är 19,7 procent.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida