Utbildning. Ger perspektiv på genus

Intresset för genus­medicin är stort på vårdutbildningarna.?

Birgitta Hübinette är utbildningsledare på Centrum för genusmedicin vid Karolinska institutet. Hon föreläser om genusmedicin på vårdutbildningar.

— I genusmedicinen integreras biologiska och sociokulturella aspekter av kön, förklarar hon för studenterna på Röda korsets högskola i Stockholm. ?

Ett exempel om trachoma­infektioner i utvecklingsländer ställer frågan om biologi och livsbetingelser på sin spets. Infektionen drabbar kvinnor hårdast. Är det för att de har en sämre status i familjen och därmed får sämre kost — eller för att de har sämre immunförsvar??

— Vad ska vi satsa forskningsresurser på? Jakten på gener eller förbättringar av livsbetingelser, frågar Birgitta Hübinette.?

I en enkätundersökning gjord vid Centrum för genusmedicin 2005 fick 52 verksam­hetschefer vid Karolinska uni­versitets­­sjukhuset i Solna frågan om det pågick någon undervisning i genusmedicin vid enheten. 32 besvarade enkäten, 7 svarade ja. På frågan om det fanns ett behov av sådan undervisning svarade 25 ja. Det är fortfarande inte regel att genusperspektivet finns med.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida