Anmälda för »strul med katetern«

Sjuksköterskan misslyckades med att sätta en kateter och även för urologen var det besvärligt.

En 35-årig man skulle ryggopereras på ortopedkliniken. Före ingreppet skulle en kateter sättas. Men sjuksköterskan misslyckades. Det blödde ur urinröret efter det att katetern hade kuffats ur. Den togs därför bort.

Patienten fördes ändå till operationssalen där en tillkallad urolog med viss möda satte en ny kateter. Den skulle sitta i två veckor ordinerade urologen. Dagen därpå ordinerade operatören att katetern skulle sitta kvar, och att den skulle dras av urolog. Ordinationen journalfördes.

Under de följande dagarna kom det blodblandad urin och koagulerat blod ur mannens urinrör. Han svettades och frös om vartannat.

På kvällen fjärde dagen efter operationen tilltog blödningen ur urinröret och nästa dag tillstötte smärtor. Primärjouren ordinerade då att sjuksköterskan skulle ta bort katetern. När det hade gjorts uppstod en kraftig blödning. En urolog tillkallades som lyckades sätta in en ny kateter och spola rent.

Patienten hade ont hela dagen och svimmade i sängen. Även dagen efter svimmade mannen, då i duschen. Nästa dag fick mannen två påsar blod. Han fick sedan åka hem med katetern.

Mannen anmälde jourläkaren och »annan personal« till Ansvarsnämnden bland annat för att »allt strul med katetern« hade krävt längre sjukhusvistelse än nödvändigt. Han ansåg också att han flera gånger hade fått fel information om när katetern skulle tas bort.

Patienten hade stora problem med katetern och ville själv ha bort den samma dag, skrev läkaren. I datorsystemets daganteckningar fanns det enligt läkaren inga restriktioner om hur och när katetern skulle tas bort, och läkaren ville lindra mannens lidande.

Beslutet var fel, medgav läkaren. Men om informationen i daganteckningarna hade varit bättre och den patientansvariga sjuksköterskan hade varit med på sittronden, skulle han nog inte ha tagit det beslut han gjorde, skrev läkaren.

Ansvarsnämnden ansåg det inte bevisat att sjuksköterskan hade varit otillbörligt ovarsam då han satte urinblåse­katetern, skrev nämnden i sitt beslut. Jourläkaren hade visserligen uppmanat sjuksköterskan att ta bort katetern i strid med den tidigare ordinationen, men dels hade patienten besvär av den, dels skulle den ändå tas bort dagen efter. Nämnden anser därför att ingen av dem ska ha någon disciplinpåföljd (hsan 2008/2159:a2).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida