Arbetsgivarna backar om hemsjukvården i Kalmar

Arbetsgivarna — landstinget och kommunerna ? i Kalmar län — har gjort flera förändringar till det bättre inför överförandet av hemsjukvården till kommunerna i länet vid årsskiftet.

För ett par veckor sedan presenterades de konkreta förslag till förändringar som kommunernas övertagande av hemsjukvården i länet skulle medföra. Vårdförbundet och distriktssköterskorna i länet menade att förslagen var illa underbyggda. Bland annat innebar de att kvaliteten i hemsjukvården skulle sänkas samtidigt som många av de 85 berörda distriktssköterskorna riskerade att bli övertaliga.

– Distriktssköterskor och kommunsjuksköterskor har olika kompetens. Det är den gemensamma kompetensen som ger helhetssynen och en hemsjukvård av bra kvalitet, kommenterar Ann-Sofie Togner, ordförande för Vårdförbundet i Kalmar län.

Tänkt om

Nu har landstinget tänkt om. Man har gjort en ny definition av innehållet i hemsjukvården. Detta betyder bland annat att det krävs distriktssköterskekompetens av dem som ska arbeta med hemsjukvård också i fortsättningen.

Landstinget har också reviderat beräkningarna när det gäller omfattningen av hemsjukvården. Det betyder att betydligt fler distriktssköterskor nu kommer att erbjudas att gå över till kommunen genom en så kallad verksamhetsövergång. De får behålla de villkor de har som landstingsanställda.

70-tal berörs

Ett 70-tal av de omkring 85 distriktssköterskorna berörs. Enligt det tidigare förslaget berördes bara ett 20-tal, i huvudsak distriktssköterskor verksamma i tre av de tolv kommunerna i länet.

Nu får varje distriktssköterska själv bestämma sig för om hon vill följa med till kommunen i samband med att hemsjukvården kommunaliseras – eller om hon vill stanna i landstinget.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida