Bostadsområdet har betydelse för karriären

4 april 2008

Det bostadsområde man växer upp i får betydelse för karriären senare i livet, oavsett vilken familjebakgrund och vilka individuella egenskaper man har. Störst inverkan har bostadsområdet på utbildningsnivån. När det gäller sysselsättning och inkomst är påverkan inte lika stor.

Det framkommer i en doktorsavhandling från Umeå där personer födda i mitten av 1970-talet har undersökts. Avhandlingen visar att omgivningen påverkar kvinnornas karriärer mer än männens.

www.umu.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida