Dags att skrota studielånet?

4 januari 2008

Jag är sjuksköterska och blev färdig 1982. Jag har tre specialistutbildningar. Den första i medicin/kirurgi betalades av arbetsgivaren efter att jag hade vakat 75 nätter under en höst med en lön motsvarande en biträdeslön.

De nästkommande två: till distriktssköterska 1992 med påbyggnad förskrivningsrätt 2004 samt psykiatrisjuksköterska 1995 har jag betalat själv, då arbetsgivaren sällan eller aldrig stod för dessa kostnader på den tiden. I dag har jag en resterande studieskuld på 30 000 kronor med en månadsavgift på 1 031 kronor.

Jag arbetar sedan tolv år som psykiatrisjuksköterska och har en grundlön på 25 354 kronor.
Nyanställda sjuksköterskor utan specialistutbildning har en ingångslön på 22 000 kronor och de får (om de vill fortsätta) sin specialistutbildning betald av arbetsgivaren. Efter den får de ett lönelyft på 2 000 vilket ger en lön på 24 000 kronor.

Jag bara undrar – borde inte våra studieskulder skrotas och det på direkten? Jag har ingen större löneskillnad efter betalda lån jämfört med en nyutbildad sjuksköterska.
Vill gärna höra hur andra resonerar och även framföra/väcka denna tanke hos vår ordförande
Anna-Karin Eklund.

TEXT: BIKA

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida