Demenscentrum ska sprida forskning

29 februari 2008

Nya Svenskt demenscentrum ska fungera som »sambandscentral« och kunskapsbank inom demensområdet.
Svenskt demenscentrum, som är beläget i Äldreforskningens hus i Stockholm, ska sprida kunskap och information via webben och konferenser.
www.demenscentrum.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida