En lägsta kompetensnivå ska gälla i äldrevården

I dag överlämnade utredaren Gösta Jedberger betänkandet I den äldres tjänst. Äldreassistent — ett framtidsyrke till regeringen. Där anges en lägsta kompetensnivå för omsorgspersonal. Däremot sägs ingenting om vilket ansvar äldreassistenten ska ha.

16 december 2008

Det finns i dag inte några fastlagda och tydliga krav på vilken kompetens som krävs för att arbeta i äldrevård. Därför fick Gösta Jedberger för knappt ett år sedan i uppdrag att ge förslag på enhetliga kriterier för yrkeskompetens, kompetensintyg samt yrkesbenämningar för personal inom kommunernas omsorg och vård för äldre. I dag överlämnades förslaget till äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.

Kvalificerat arbete

En lägsta nivå för dem som ska vara behöriga att arbeta i äldrevård och omsorg behövs enligt utredaren för att visa att det är ett kvalificerat arbete som kräver en viss utbildningsnivå. Men det är inte bara den nya treåriga utbildning som föreslås i utredningen som ger behörighet som äldreassistent.

Många som i dag arbetar i äldrevården kommer att få sin kompetens värderad och antingen validerad eller erbjudas kompetensutveckling för att så småningom kunna kalla sig äldreassistent.

I utredningen konstateras att av de 130 000 fast anställda som finns i dag saknar en av fyra formell omvårdnadsutbildning. Bland de 40 000 timanställda är nästan hälften outbildade. Det är en del av bakgrunden.

Oklart yrkesansvar  

För att få arbeta självständigt i äldrevård och äldreomsorg ska äldreassistenten nå upp till en viss kompetensnivå inom elva kompetensområden, se fakta nedan. Vilket ansvar äldreassistenten kommer att ha när det gäller områden som undersköterskor och vårdbiträden i dag får delegerat till sig av sjuksköterska, sägs det ingenting om i betänkandet.

– Vi sätter bara kompetensnivån. När det gäller yrkesansvaret avvaktar vi Socialstyrelsens arbete om delegering, sa Gösta Jedberger.

Ny yrkeskår med ny yrkestitel

Tanken med att skapa en helt ny yrkeskår, äldreassistent, är att det ska vara tydligt att det är ett eget yrke som kräver en särskild utbildning och är värdefullt och kvalificerat. Yrkestiteln är vald för att den är könsneutral, den signalerar inte underordning eller hierarki och den relaterar till den som äldreassistenten är till för: den äldre människan.

Kommunals ordförande Ylva Thörn kommenterar förslaget i ett pressmeddelande med att det är bra med tydliga kompetenskrav. Att yrkestiteln ska lagstadgas är hon dock kritisk emot.

Höjd status

Med tydliga utvecklingsmöjligheter och karriärvägar är ambitionen också att höja arbetets status. Karriärvägar ska finnas inom fyra områden: demens- och psykisk sjukdom, omsorg och vård i livets slut, funktionsbevarande omsorg (emotionell, social och fysisk förmåga) och måltid, kost och näring.

Lagen är tänkt att träda i kraft 2010. Då ska Socialstyrelsen precisera yrkeskraven. Samtidigt ska validering och kompetensutveckling starta. I den nya gymnasieskolan 2011 kommer programmet för omsorg och vård om allt går i lås att ha en inriktning mot arbete med äldre. 2015 ska lagen vara helt genomförd, då är det ett krav att vara äldreassistent för arbete i vården. De som ännu inte har hunnit skaffa sig kompetensen till dess, får då inte längre arbeta självständigt. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida