Färre sjuksköterskor när Gävleborg ska spara

Landstinget i Gävleborg ska spara 150 miljoner kronor. Den stora besparingsåtgärden är naturligtvis att minska personalen. Konsultbolaget Ledningsbolaget är inkopplat.

Vårdförbundet i Gävleborg har känt till besparingskravet en längre tid, och också försökt få landstinget att bli mer konkret när det gäller vilka åtgärder som kan bli aktuella. Men informationen har varit knapphändig.

– Svaren har hela tiden varit svävande. Man har hänvisat till att konsekvenserna måste analyseras ute i verksamheterna och på andra sätt undvikigt att ge tydliga besked, berättar Anna Wielbass, ordförande för Vårdförbundet i Gävleborg.

För många sjuksköterskor?

Men i dagens Gävle Dagblad säger landstingsrådet Ann-Mari Knapp att hon vet att man i landstinget har en högre sjuksköterskebemanning än flera jämförbara landsting, samtidigt som landstinget diskuterar att sänka det så kallade bemanningstalet från 1,3 per patient till 1,15.

Anna Wielbass är upprörd.

– Då blir det inte bara mindre personal, utan man sänker också kompetensen. Det är ju ett märkligt sätt att agera när man samtidigt ska införa en ny patientsäkerhetslag, säger hon.

Anna Wielbass är också bekymrad över att konsultfirman Ledningsbolaget är inkopplad. Det var det bolaget som rekommenderade de nedskärningar som landstinget tidigare har genomfört.

Vårdfokus har utan framgång sökt Ann-Mari Knapp för en kommentar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida