För höga krav på lokala fack

29 februari 2008

När fackliga organisationer decentraliseras och makt och ansvar förs över på lokal nivå blir pressen stark på de fackligt förtroendevalda på arbetsplatserna. De måste ha omfattande kunskaper både om avtalstexter och om förhandlingsstrategier.

En doktorsavhandling från Linköpings universitet visar att facket behöver hitta nya former för lärande.
Avhandlingen heter: Från revolution till reträtt. Lärande i en fackförenings vardag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida