För lite psykiatri i grundutbildningen

Sjuksköterske- och läkarutbildningarna motsvarar inte vårdens behov när det kommer till kunskapar om psykiatri, anser Socialstyrelsen i en ny utredning.

26 juni 2009

– Det är oacceptabelt att psykiatriämnet inte ges det utrymme som behövs för att möta patienters och vårdens behov. Istället har man på många håll minskat på kurserna i psykiatri, säger Lars-Erik Holm, generaldirektör vid Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Utredningen visar att utformningen av psykiatrikurserna i grundutbildningarna till sjuksköterska och läkare till stor del bestäms av godtycke. Innehållet, litteraturlistorna och examinationsformerna varierar från lärosäte till lärosäte beroende på intresse och lärarkompetens.

Vidare konstaterar Socialstyrelsen att då utbildningarna därmed skiljer sig i landet är det nästan en omöjlighet att byta studieort.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida