Vårdförbundspriset

Fyra bidrag gör upp om ett av vårdens tyngsta priser

Fyra bidrag gör upp om ett av vårdens tyngsta priser
Förra årets vinnare, barnmorskan Maria Hogenäs, tog emot Vårdförbundspriset av Sineva Ribeiro med kollegan Eva-Maria Wassberg, mamma Falas, månadsgamla Abdullahi samt en av de 34 doulorna, Ubah Abdisamad från Somalia. Foto: Jerker Andersson

Hela 38 bidrag nominerades till årets Vårdförbundspris. Nu har en expertjury utsett fyra slutkandidater som gör upp om prissumman på en halv miljon kronor. De representerar ambulans, demensvård, psykiatri och kirurgi.

Varje år delar Vårdförbundet i samarbete med Folksam ut ett pris till en eller flera personer som vågar och lyckas genomdriva innovativa förändringar inom sjukvården. Prissumman är på 500 000 kronor och går direkt till vinnaren eller vinnarna personligen.

Årets pristagare presenteras på Vårdgalan i Stockholm den 20 oktober. Men redan nu är slutkandidaterna utsedda av expertjuryn:

Personcentrerad ambulanssjukvård

Andreas Rantala, specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård. Ambulansenheten, Skånevård Sund, Helsingborg.

Utdrag ur juryns motivering: ”Ambulanssjukvården i nordvästra Skåne har som mål att bli första ambulanssjukvårdsenhet att införa ett komplett personcentrerat arbetssätt. Det har med stor passion inlemmats i verksamhetsplaner, rekryteringsmaterial och inte minst i det dagliga arbetet med patienter i den speciella vårdmiljö som är ambulans.”

Minskad läkemedelsanvändning hos personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)

Elin Nilsson, specialistsjuksköterska inom vård av äldre, och Madeleine Nilsson, sjuksköterska. Österbo Vardaga, Lund.

Utdrag ur juryns motivering: ”Tack vare ett dedikerat genomförande av personcentrerad vård har man hjälpt de äldre till en bättre livskvalitet och kunnat dra ner på en stor del av de läkemedel som ger allvarliga biverkningar. Det märks också en tydlig minskning i antalet fallolyckor på enheten.”

Tidigare i år uppmärksammade Vårdfokus Elin Nilssons och Madeleine Nilssons arbete med att minska användandet av psykofarmaka. Läs reportaget här.

Självvald inläggning (SI) vid emotionell instabilitet och självskadebeteende

Joachim Eckerström, specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård. Mottagningen för ångestsjukdomar och för personlighetssyndrom, S:t Eriksplan, Stockholm.

Utdrag ur juryns motivering: ”Genom att erbjuda möjlighet till självvald inläggning för personer med emotionell instabilitet och självskadebeteende tas personens egna resurser tillvara, personens egenmakt ökar och trygghet ökas. (…) Man arbetar personcentrerat genom systematiskt upprättande av patientkontrakt, som möjliggör att personen själv styr vården (…).”

Vårdfokus har vid flera tillfällen rapporterat om självvald inläggning. Läs mer genom att klicka på länkarna intill denna artikel.

Personcentrerad, hälsofrämjande och sjuksköterskeledd uppföljning efter kirurgi för intermittent claudicatio (”fönstertittarsjuka”)

Sara Haile, specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård. Södersjukhuset, Stockholm.

Utdrag ur juryns motivering: ”Ett viktigt förnyelsearbete med en sjuksköterskeledd uppföljningsmottagning för äldre patienter med den mycket vanliga kärlsjukdomen ’fönstertittarsjuka’. Projektet demonstrerar hur personcentrerad vård kan genomföras inom akut kirurgisk verksamhet. Man arbetar framgångsrikt och holistiskt med partnerskap, patientberättelse, dokumenterad hälsoplan och uppföljning.”

Lär mer om de nominerade och juryns fullständiga motiveringar på Vårdförbundets hemsida.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida