»Gick sköterskan ut?«

30 april 2008

På iva-salen ligger det två multisjuka patienter. Den ena mer instabil än den andra. Båda patienterna vårdas med respirator, den ena har dessutom prisma. Rummet är fullt av apparater. Totalt går sju sprutpumpar, fyra volympumpar, två respiratorer och en prisma. Allt sköts av en iva-sjuksköterska.

Runt den patient som är mest instabil samlas läkarna, i denna stund är de åtta stycken.

Sjuksköterskan blir nu avlöst av en annan sjuksköterska. Den avlösande sjuksköterskan har inte blivit synlig för doktorerna än, men hon har full koll och registrerar att en av läkarna med oro i rösten säger: »Gick sköterskan ut?«

Här är det sjuksköterskans erfarenheter och kunskap som är doktorns, och framför allt patientens, trygghet. Hennes lön står inte på långa vägar i proportion till hennes ansvar.

TEXT:– Sahlgrenska, mars 2008

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida