Handbok i omhändertagande av sexualbrottsoffer

29 februari 2008

Kvaliteten på omhändertagande och spårsäkring efter våldtäkter varierar över landet och måste bli bättre. Vården måste också förse rättsväsendet med bättre bevismaterial efter sexuella övergrepp.
Därför har Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet på regeringens uppdrag tagit fram en handbok och en guide med konkreta anvisningar för vårdpersonal.
All personal ska få tillgång till handboken och vid akutmottagningar och kvinnokliniker ska utbildning ges. På sikt ska omhänder­tagande av sexualbrottsoffer stå på schemat i all grundutbildning för sjukvårdspersonal.
Ladda ner bok och guide på www.nck.uu.se.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida