Handledare behöver stöd

Distriktssköterskor som handleder studenter saknar ofta handledarkompetens. De saknar tid för handledning, stöd från lärosäte och verksamhetschef samt tycker att det är svårt att hålla sig ajour med sjuksköterskeutbildningen.

Det visar en studie gjord i Stockholm av distriktssköterskan Elisabeth Bos. Inom ramen för studien prövades en ny handledarmodell med en huvudansvarig distriktssköterska, som föll väl ut.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida