Kommunalt övertagande i Kalmar län får kritik från distriktssköterskor

Vid årsskiftet tar kommunerna i Kalmar län över ansvaret för hemsjukvården från landstinget. Det har skapat mycket oro bland distriktssköterskorna i länet. Kanske innebär övergången att en del av dem hotas av arbetslöshet.

Ann-Sofie Togner, Vårdförbundets ordförande i Kalmar län, är kritisk mot både landsting och kommuner:

– Arbetsgivarna har gett dålig information. Det leder till att det blir vi i Vårdförbundet som får sitta och svara på frågor från distriktssköterskorna.

Det är 85 distriktssköterskor i landstinget som berörs när hemsjukvården går över till kommunerna. I tre kommuner – Nybro, Emmaboda och Mörbylånga – blir det en verksamhetsövergång, vilket betyder att distriktssköterskorna blir anställda av kommunen på oförändrade villkor.

Distriktssköterskemottagningar läggs ner

Men i övriga nio kommuner måste distriktssköterskorna söka sjukskötersketjänster. I Kalmar handlar det om 17 tjänster att dela på för ett 60-tal distriktssköterskor, i Torsås söder om Kalmar handlar det om fyra tjänster på 72 procent för de 17 distriktssköterskor som berörs.

Bakom detta ligger att distriktssköterskorna hittills inte bara arbetat med hemsjukvård utan också har haft andra arbetsuppgifter. Men de krymper, bland annat kommer några distriktssköterskefilialer att läggas ner.

Ann-Sofie Togner är kritisk mot att det nu framgår att kommunerna inte kräver distriktssköterskekompetens hos dem som ska arbeta i hemsjukvården; det räcker med sjuksköterskelegitimation. De passar också på att erbjuda sina egna kommunsjuksköterskor höjd tjänstgöringsgrad.

– Det har blivit tydligt för distriktssköterskorna att kommunerna inte är intresserade av deras kompetens, säger Ann-Sofie Togner.

”Allas kompetens behövs”

Hon försäkrar att det inte är något fel på det arbete kommunsjuksköterskorna utför, men i och med att hemsjukvården går över i kommunal regi vidgas arbetsuppgifterna. Nu är det inte bara äldre människor på de kommunala boendena det gäller, utan personer från noll år och uppåt.

– Det är viktigt att allas kompetens tas tillvara för en god och säker vård, säger hon.

Ann-Sofie Togner är kritisk mot landstingets agerande. Hon tycker att de borde ha klargjort att det behövs distriktssköterskekompetens inom hemsjukvården. Hon efterlyser också ett större ansvarstagande från landstingets sida när det gäller de distriktssköterskor som riskerar att bli övertaliga:

– Det borde finnas ett omställningsprogram – det är stor brist inom flera andra sjuksköterskegrupper i landstinget.

I dag ska Vårdförbundet träffa företrädare för Kalmar kommun för att diskutera övergången.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida