Kommunikation skyddar egen rygg

Den som kan förmedla kunskap till patienter om hur de själva kan förflytta sig får mindre belastningsskador än de som lyfter själva. Sjukgymnasten Kristina Kindblom-Rising har intervjuat personal inom hemsjukvården och sett tre olika förhållningssätt. De som snabbt lyfter patienterna, de som planerar sina lyft och de som kommunicerar med patienterna. Insikten om att man befinner sig på olika nivåer i en arbetsgrupp tycker hon ska användas i förändringsarbeten. För att lyckas gäller det att anpassa kurser om nya arbetsmetoder till vars och ens nivå.
Studien heter: Nursing staff’s perception of changes in patient transfer habits after a course – a phenomenological-hermeneutic study.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida